loader

Právní servis

Rádi Vám zajistíme či poradíme s dokumenty k nemovitostem

PRÁVNÍ SERVIS

PRÁVNÍ SERVIS PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI ZAHRNUJE

vyhotovení kupní a úschovní smlouvy u advokáta zvoleného zprostředkovatelem

poplatek ke vkladu kupní smlouvy k zápisu do katastru nemovitostí

vyhotovení příslušného počtu listu vlastnictví

vyplnění formulářů pro daň z nabytí nemovitosti

asistence při přepisu energií (předání a převzetí nemovitosti

asistence při vyřizování hypotéky

 

OSTATNÍ PRÁVNÍ SERVIS A JINÉ ÚKONY K NEMOVITOSTEM

výmaz břemen na nemovitostech

darovací smlouvy

směnné smlouvy

zástavní smlouvy

smlouvy o zápůjčce

notářské úkony (notářský zápis vykonatelnosti)

bankovní úschova

vyhotovení PENB

zajištění rozdělení pozemků a podkladů pro stavební a katastrální úřad

odhad pro FÚ, dědictví apod.

 

Volejte tel. 773 288 833 Chci sjednat schůzku